Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2017

becausefuckyou
1096 7af8 370
Reposted fromsiseniorita siseniorita viainvisibile invisibile
9995 4049 370
Reposted fromdivi divi viainvisibile invisibile
becausefuckyou
6488 8404 370
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viateberlash teberlash
3201 5ae3 370
Reposted fromhawke hawke viakostkaczekolady kostkaczekolady

October 12 2017

becausefuckyou
6378 6074 370
Reposted fromoutoflove outoflove viabluejane bluejane
becausefuckyou
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku.
— Federico Fellini
becausefuckyou
becausefuckyou
Uwielbiam słyszeć ‘jesteś moja’. Uwielbiam, kiedy z taką lubością to podkreślasz jednocześnie przyciągając mnie do siebie. To takie niesamowite: należeć do kogoś, być przez kogoś chcianym, być dla kogoś tak ważnym, że nie mógłby już bez ciebie zasnąć.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromifyouleave ifyouleave viaJakisproblem Jakisproblem
becausefuckyou
3962 0f92 370
Reposted fromcourtney97 courtney97 viaprzemeksic przemeksic
becausefuckyou
0405 f795 370
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaprzemeksic przemeksic
becausefuckyou

October 09 2017

becausefuckyou
becausefuckyou
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamagolek22 magolek22
becausefuckyou
6878 cba9 370
Reposted fromkarahippie karahippie viamagolek22 magolek22
becausefuckyou
Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”
w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka
szczególnie wtedy
— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viamagolek22 magolek22
2857 3fa6 370

catherinepapeillustration:

“Speak to me of calmer seas”

Illustration, pencil+digital.

4916 f9a3 370
becausefuckyou
Nauczył mnie, że miłość może być prosta. Delikatna, ale pełna emocji. Pokazał mi, że da się przeżyć rok bez kłótni, że da się rozmawiać, nawet o rzeczach najtrudniejszych. Sprawił, że zaczęłam marzyć o rzeczach, o których wcześniej nawet mi się nie śniło. Wierzyć w siebie i w to, że mogę wszystko, jeśli tylko chcę. Udowodnił, że będzie przy mnie nawet wtedy, gdy sama nie mam siły być po swojej stronie. I że nie odejdzie, gdy pojawią się problemy. Dał mi miejsce, do którego chcę wracać, gdzie czuję się jak w domu. Pozwolił mi rozwinąć skrzydła.
Cztery Wieki Później
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl