Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

becausefuckyou
9602 38c0
Reposted fromkamizelka kamizelka
becausefuckyou
Jeden objaw jak jedna randka- o niczym nie świadczy.
— Profesor od psychiatrii
Reposted fromkatalama katalama
becausefuckyou
0768 fcd6
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaTerodal Terodal
becausefuckyou
Reposted frommeem meem viascorpix scorpix
7758 93fe 580
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress viascorpix scorpix
becausefuckyou
7349 da46 580
Reposted frommyu myu viascorpix scorpix
becausefuckyou
8141 502f 580
Reposted fromdygoty dygoty viascorpix scorpix
becausefuckyou
9576 f00a
Reposted fromaletodelio aletodelio viayouuung youuung
becausefuckyou
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula via100suns 100suns

February 19 2017

becausefuckyou

Reposted fromweightless weightless viaawakened awakened
becausefuckyou
7375 e15b
Reposted fromblakablaka blakablaka viaawakened awakened
becausefuckyou
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
becausefuckyou
Kobiety lubią jasne sytuacje. Jeżeli nie powiesz jej, że ją kochasz , zrobi to ktoś inny.
— Johnny Depp
Reposted frommslexi mslexi viaxannabelle xannabelle
becausefuckyou
Czuję, że jeszcze wrócisz.
— zapominanie
Reposted fromzapominanie zapominanie viabakatson bakatson
5444 6785 580
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viavacannes vacannes
becausefuckyou
3868 f5cc
Reposted frompffft pffft viavacannes vacannes
becausefuckyou
3012 5c72
Reposted fromcaraseen caraseen viainvisibile invisibile
becausefuckyou
and you are home
Reposted fromforeveryoung foreveryoung vialubiedzis lubiedzis
becausefuckyou

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala vialubiedzis lubiedzis
4002 2e1c
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialubiedzis lubiedzis
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl