Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

becausefuckyou
3440 b62f 370
Reposted fromkarmacoma karmacoma viavela vela
becausefuckyou
2242 c51e 370
Reposted fromnazarena nazarena viaawakened awakened
6464 041e 370
Reposted fromdrunkenshowers drunkenshowers via100suns 100suns
becausefuckyou
Kochać dru­giego człowieka oz­nacza wielką pracę nad sobą. 
— Twardowski
Reposted fromjdeg jdeg viatrue-love true-love
becausefuckyou
I lubię słuchać bicia twojego serca... To dla mnie najważniejszy dźwięk na świecie.
— K
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viatrue-love true-love
3450 98b5 370
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viatrue-love true-love
becausefuckyou

Przyjdź, a opowiem Ci jak reszta świata przestaje dla mnie istnieć

gdy Cię widzę.

Reposted fromsamtonazwij samtonazwij via100suns 100suns

December 04 2017

4392 2693 370
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawiks wiks
becausefuckyou
0266 8e39 370
Reposted fromdailylife dailylife viamagolek22 magolek22

December 03 2017

becausefuckyou
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
becausefuckyou
To, co stanowi o uwodzicielskim talencie mężczyzny, to nie jego uroda, ale zdolność przekonania kobiety, by czuła się przy nim piękna.

— Eric-Emmanuel Schmitt - "Ozdrowienie"
Reposted fromextraordinary extraordinary viaBrilliant Brilliant
becausefuckyou
2910 8453 370
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viascorpix scorpix
becausefuckyou
Można zmienić swoją dłoń, wsuwając ją w inną.
— Paul Éluard
Reposted fromviolet-hill violet-hill viaawakened awakened
becausefuckyou
1211 696e 370
Reposted from777727772 777727772 viaawakened awakened
becausefuckyou
Ludzie mają dziś mało czasu na wielkie uczucia
— Marek Hłasko - Ósmy dzień tygodnia
becausefuckyou
becausefuckyou
4363 ea4d 370
Reposted fromMuppet Muppet viabluejane bluejane
becausefuckyou
Nieczułość jest w równie złym guście jak egzaltacja.
— Lady Grantham
Reposted fromromanowb romanowb viaawakened awakened
becausefuckyou
6482 e5fa 370
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaawakened awakened
becausefuckyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl