Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2017

becausefuckyou
becausefuckyou
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapoisoned-life poisoned-life
6607 fd5e 370
Reposted fromwrajt wrajt via100suns 100suns
becausefuckyou
4910 eab8 370
ASS
1630 a1d0 370
Reposted fromamatore amatore viablackberry21 blackberry21
becausefuckyou

Lubię rozmowy nocą, są dla mnie bardziej wartościowsze. Świadomość tego, że ktoś zarywa dla Ciebie noc, aby dotrzymać Ci towarzystwa - jest naprawdę cudowna.

June 08 2017

becausefuckyou
0206 b40f 370
Reposted fromjethra jethra viasmutnazupa smutnazupa
1886 8640 370
Reposted fromamatore amatore viapoisoned-life poisoned-life
becausefuckyou
Reposted fromcouples couples viadisarmed disarmed
becausefuckyou
2887 698d 370
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadisarmed disarmed
3511 5e3d 370
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viavacannes vacannes
5576 ce32 370
Reposted fromsissikaiserin sissikaiserin viavacannes vacannes
6982 f2e0 370
Reposted fromamatore amatore viavacannes vacannes
becausefuckyou
2763 fc26 370
Reposted fromamatore amatore via100suns 100suns
becausefuckyou
2209 78e5 370
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes via100suns 100suns
becausefuckyou

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viaJamesEvans JamesEvans
becausefuckyou
5415 f178 370
Reposted fromquaint quaint viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk

June 05 2017

becausefuckyou
Na żonę należy wybierać tylko taką kobietę, jaką by się wybrało na przyjaciela, gdyby była mężczyzną. 
— Joseph Joubert
Reposted fromoutoflove outoflove viajustyoursmilee justyoursmilee

May 30 2017

becausefuckyou
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— G.B. Shaw
Reposted fromte-quiero te-quiero viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl