Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

becausefuckyou
5179 a01d 370
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiks wiks
becausefuckyou
0924 9ac2 370
Reposted fromtfu tfu viacompletelydifferent completelydifferent
becausefuckyou
5675 b8c9 370
Reposted fromoutoflove outoflove viaJamesEvans JamesEvans
becausefuckyou
0869 d712 370
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavela vela

June 15 2017

becausefuckyou
6181 6f76 370
Reposted fromsarazation sarazation viamaking-love making-love
becausefuckyou
4377 0b3d 370
Reposted fromkrzysk krzysk viamaking-love making-love
becausefuckyou
becausefuckyou
5591 87e1 370
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
becausefuckyou
bądź bardzo obok.
4067 40d9 370
becausefuckyou
3373 8f44 370
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapeptodowicz peptodowicz
becausefuckyou
0921 2f6f 370
Reposted frommartynkowa martynkowa viadisarmed disarmed
2185 8939 370
Reposted fromLittleJack LittleJack viaJakisproblem Jakisproblem
3714 5d7a 370

June 12 2017

becausefuckyou
5142 4668 370
Reposted frometernaljourney eternaljourney viadisarmed disarmed
pics/english/posters/be_like_panda.jpg
Reposted fromZaphodB ZaphodB viaJakisproblem Jakisproblem
3976 9d39 370
Reposted fromtosiaa tosiaa viapoisoned-life poisoned-life

June 11 2017

6848 f5e8 370
Reposted fromamatore amatore viawiks wiks
becausefuckyou

Dzisiejsze związki polegają na tym, że ludzie zdzierają z siebie ubrania, on dochodzi na jej brzuch albo tyłek, ale nie mogą nawzajem dotykać swoich telefonów. Że żyjemy niby razem, ale jednak osobno.

Czy znam przepis na idealny związek? Nie. Ale wiem, że aby być w dobrym związku z mężczyzną trzeba budować razem z nim historię. Zaś by być w udanym związku z kobietą, trzeba dawać jej emocje.

W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują.

— pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viawiks wiks
becausefuckyou
0665 4eb9 370
Reposted fromslowostwor slowostwor viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl